تاثیر تگ ها بر سئو
0 Comments

تاثیر تگ ها بر سئو

استفاده مناسب از تگ هدینگ یا تیتر

تاثیر بسیار زیادی بر سئو سایت ما میزاره

ما با استفاده درست از تگ ها میتونیم سایت و مطلبمون رو برای مخاطب

و موتور های جستجو قابل درک کنیم

تگ ها

تگ هدینگ به ترتیب اهمیت از تگ h1 شروع

و به تگ h6 ختم میشه

ما با تگ h1 تیر یا عنوان مطلب رو برای مخاطب و موتورهای جستجو

مطرح میکنیم

تاثیر تگ ها بر سئو
تاثیر تگ ها بر سئو

تگ h1 مستقیما موضوع سایت ما رو برای موتورهای جستجو مشخص میکنه

و مطلب و مقاله ما رو تو همون موضوع به مخاطب نمایش میده

به ترتیب تگ های h2 و h3 از اهمیت کمتری برخودارن و تیتر ها و موضوعات

داخل سایت رو بیان میکنند

هر تگی مشخص کننده شروع و خاتمه و میزان  اهمیت یک موضوع و مطلبه

پس برای داشتن محتوایی سازگار و قابل درک برای موتور های جستجو و مخاطبان حتما

استفاده درست از تگ ها رو یاد بگیریم